chrest (хрест)

krest ῾krzyż᾿: iszṷo sia do druhoho kresta i potim ïszły het het naokoṷo ciṷыma pol´amy, tam ïszczy bыṷ tiż krest jak sia do Wosi ïde ED24

Oba kościoły wschodnie: prawosławny i greckokatolicki posługują się krzyżem o ośmiu końcach. Górna poprzeczka symbolizuje tabliczkę nad głową Chrystusa, środkowa to belka, do której przybito jego ręce, a dolna stanowi podpórkę na nogi. Ta ostatnia jest ułożona pod kątem w stosunku do poprzednich i jej prawy koniec wznosi się do góry, wspominając los Dobrego Łotra, który został zbawiony, a lewa opada ku dołowi, nawiązując do Złego Łotra, który został odrzucony za brak pokuty.