chwyla (хвиля)

1.῾pogoda᾿: łen sia ho prysteraṷo na uky, żeby sia ṷыrosyṷ, jak sia wыrosyṷ, sia na chṷyły pozberaṷo ï sia ho suszыṷo na pecu PM15; litom hardы sut chṷyli SF36; 2.῾chwila, moment, minuta᾿: pered chwylom radyṷ jem toto JCz22

 • buria ῾burza᾿: tot dzṷin szto ostaṷ po wysіdliniu, to od buri PM15
 • dojdż, doszcz ῾deszcz᾿:bo dojdżы prychodiat pereważni ot toj storony RF55; łediṷka, to na dorozi sia robyt, no jak lije śnih z dojdżom SF36; najṷece jak sia na doszcz maje, to totы chochoṷakы choṷajut sia po ṷachach PM15
 • doszcz zob. dojdż
 • duchota 1.῾duchoty (choroba)᾿: to jest ty duszno barz, to taka chṷorota ot sercia SF36; 2.῾duszna pogoda᾿: no y chṷyla jak na dṷory duszno barz, to duchota SF36
 • duha 1.(strasze)῾tęcza᾿: jak duha sia chkazuje ta sia radyt, że duha ṷodu pje, a teper tencza radiat SF36; 2.῾klepka w beczce lub innym naczyniu zbudowanym z wygiętych klepek᾿: w boc:i ï bodenci duhы bыły JCz22; # duha wodu pie ῾o miejscu, gdzie zaczyna się tęcza᾿: chockoły jak w dołyni ṷodu duha pie, to takы maje kolory, hыn czasto h dołyni ṷodu pie duha PM15
 • duty ῾dmuchać, dąć᾿: a pid chыżom nycz, ta chockoły witer duṷ MŁ39, dk zduty
 • jar (starsze)῾wiosna᾿: po zymi je jar ED24; to z jary sia robyṷo totы pyszczaṷkы, jak jest duże mjuzgы, to z jary sia robyṷo, na jar PM15
 • misiac 1.῾księżyc᾿: jak misiac ohorodżenыj jest, to na dojdż, że bude l´aṷo SF36; por. oszust; 2.῾miesiąc᾿: jak pryszoṷ misiac czerwec, to kosyły sino PM15, zdr. misiaczok
 • misiaczok (zdr.)῾mały księżyc᾿: oj, hneskы taki hardы misiaczok śṷityṷ asz pryjemni bыṷo posmotryty ED24
 • moroz 1.῾mróz᾿: perunski moroz na dṷory RF55, # po mi tak yde moroz ῾ciarki, dreszcze mnie przechodzą᾿; 2.῾szron᾿, cyt. zob. sywыj moroz
 • predniwkы (l.mn.)῾okres przed nowymi zbiorami, przednówek᾿: jak czereszni sia rodyły, to predniṷkы bыły, to l´ude biduwały JCz22
 • oszad ῾szadź᾿: oszad sia wełykij robyt po dereṷyni h zymi  JCz22  
 • sonce ῾słońce᾿:suszыṷo sia na soncy totы hoṷoṷkы łenu szыtkы, to hjazaṷo sia do snopkiṷ takыch maṷych PM15
 • sytyty ῾mżyć, drobno padać (o deszczu)᾿: jak doszcz tak dribno padat, to sytyt, taki kapuśniaczok łetyt drïbnyj jak na kapustu dobrыj SF36
 • sywыj moroz ῾szron᾿: syṷыj moroz bыṷ hneskы SF36
 • śnih ῾śnieg᾿:petruszka jest od hṷony ïszczy, tit s pid śnihu, s tamtoho lita PM15; sani tiahṷo sia po śnizi RP51
 • śnihawycia ῾śnieżyca᾿: śnihaṷycia yde, takы śnihы jak sut o, z witrom jak zasypuje dorohы JCz22
 • wesna (nowsze)῾wiosna᾿: na ṷesnu posijeme daszto MŁ39
 • witrysko (zgr.)῾silny wiatr᾿: ï jak piszṷa tam, jak sia zrobyṷ strasznyj takijwitrysko, takij sia zdaṷaṷo, że jej zorwe totu hoṷoṷu SF36
 • zyma ῾zima᾿

Beskid Niski jest piękny o każdej porze roku i nie przestaje fascynować od wieków. Zmieniają się jedynie jego mieszkańcy, którzy dawniej odnosili się do beskidzkiej przyrody z większym szacunkiem i dbałością. Współistnieli z naturą, bowiem w wielkim stopniu to ona tak naprawdę decydowała czy będą mieli co włożyć do garnka i w co się przyodziać.