czepowyny (чеповини)

  • czepyny ῾oczepiny (obrzęd weselny): budesz maṷa do czepoṷyn chustku? PM15
  • czepec ῾czepiec, kobiece nakrycie głowy z płótna pod chustkę᾿: to tot drużba tom szablom prynese tot czepec, poṷożyt jij na hoṷoṷu ED24
  • czeplinia ῾zakładanie chusty na głowę panny młodej᾿: moṷodycu zaczepyły i ona jusz po czepliniu totы basamuŋkы dawaṷa PM15; takie czeplinia w komori bыṷo ED24
  • czepyty ῾czepić na oczepinach᾿: w Poľakoch łem toto, szmaryt tot takij winoczok ï jusz chodyt sobi normaľni, a h nas czepľat PM15

Dawniej ten obrzęd weselny odbywał się w kameralnym gronie, w zamkniętej komorze, w obecności starosty, drużbów i pana młodego. Z czasem jednak oczepiny zostały przeniesione do głównej izby i tak już zostało do dnia dzisiejszego.

Po oczepinach nowożeńcy oraz weselnicy szli nad potok, aby w bieżącej wodzie obmyć twarz. Na tym kończyła się obrzędowa część, zostało tylko ucztowanie, muzyka, śpiew, tańce. Wesele kończył starosta, wygłaszając mowę, a swatki śpiewały odpowiednią na ten czas pieśń.

Jak wyglądały oczepiny można obejrzeć pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=_NxoTU9ALrE