feder (федер)

῾wgłębienie, frez, wpust᾿: fedruwaty to robyty totы, jarkы szto sut o, to feder sia nazyṷaṷ, to na dwerjach, na ṷiknach tysz sut, bo teper szыtko hṷadko robl´at PM15

  • dach ῾dach᾿: hrebin na dasi, to bыło może żeby witer ne brał totu sołomu, abo cholera znaje do czoho to bыło SF36
  • fedruwania ῾frez᾿: mi sia zdaje że to ïszṷo na taku ozdobu łem, toto fedruwania SF36
  • fedruwaty ῾robić wgłębienia, frezować᾿: fedruwaṷ, no takы onˈy, takы jarkы robyṷ PM15
  • gonsior (nowsze) ῾dachówka na kalenicy᾿: a z dachiṷok jak daṷały, to ïszły takы gonsiorы JCz22; to gonsiorы sut tam na hori, to masz z dachiṷkы, z cehṷы ṷypal´ane, tiṷko to jest nastupna czast, czast zakinczыnia dachu, kotrы krыły dachiṷkom RF55
  • hrebin 1.῾grzebień᾿: tak hardi zaczesaṷ hrebeniom o, ï już bыṷo PM15; to kohuty mały hrebeni JCz22; 2.῾zęby na dyszlu nowego fabrycznego pługa᾿: to tot cmok hrebin, szto ma toty taky hakы, szto sia zakṷadaṷo toto raz dal´sze raz błyż:e SF36; hrebin to tak´e bыṷo żelizo i takы bыły ṷystaṷłenы takы haczkы JCz22; 3.῾wystająca część najwyższego rzędu gontów, kiczek lub dachówki na dachu᾿: hrebin radyły o, ṷыpuszczaṷo sia z desiat centometrы żeby ne l´aṷo RF55
  • jarok ῾rów, rowek, wgłębienie᾿: fedruṷaty to robyty takïj jarużok, taki tom doszczeczkom do hory PM15
  • jarużok (zdr.)῾maleńki rowek᾿
  • kresło ῾krzesło᾿: na kresṷach tak ni, łem posteli jak robyły to fedruwały PM15

Chyża łemkowska nie była szczególnie zdobiona, zwłaszcza na terenach zachodniej Łemkowszczyzny. Pewnym odstępstwem był dach, który dzięki zastosowaniu pokrycia gontami drewnianymi, wydaje się być bardzo urokliwy. Do tego jeszcze Łemkowie, dla ozdoby, wyżynali gonty, biegnące grzbietem dachu, w zęby, a te leżące przy ścianach szczytowych wysuwali ponad dach lub montowali wykrojone z drewna ptaszki, gwiazdki itp.