handluwaty (гандлювати)

῾handlować, targować᾿: no bo handl´uwaṷ, no ta maṷ duże piniazy JCz22, dk whandluwaty

  • handlar ῾handlarz᾿: handl´ariṷ kupa bыṷo ED24
  • handlarka ῾sprzedawczyni᾿, cyt. zob. perekupka
  • jarmak ῾jarmark᾿: jarmakы od daṷna bыły h witorok, i takie jak piṷjarmakы, to bыły h pjatnycu PM15
  • kupcowa ῾żona sprzedawcy, handlarza᾿, cyt. zob. kupczыnia
  • kupczыnia ῾przekupka, handlarka᾿: win kupec a ona kupczыnia, a kupcoṷa to baba kupcia SF36
  • perekupka ῾przekupka᾿: chodyły z Krajnyci tu perekupkы, tu kupuṷały a tam prodawały doroksze, ta jak teper handlarka PM15
  • piniaz ῾pieniądz᾿: szыtko doroh´e, ne mosz sy poradyty już z tыma piniazmy ED24; po dṷacet groszy, po tryc:et groszy, taky bыły piniazi dorohы, zṷoty to już trudno bыṷo zdobyty; piniaz to szto grosz, to samo łem grosz to jest taki marnыj jeden grosz, a pinias to jest jusz takïj, wece piniazy, hrubsze PM15
  • piwjarmak ῾półjarmarak᾿: piṷjarmak, bo ne bыṷo łem piṷ jarmaku, l´udy łem kus bыṷo PM15
  • szachraj ῾człowiek nieuczciwy, podstępny, drobny złodziej᾿: szachraj to taki, szto znaje dobry szachruṷaty, piniazy pożыczu od tja, ne oddam, pidu dalsze, ne oddam y taka z nia szachrajka ED24
  • szachrajka ῾nieuczciwa, podstępna kobieta᾿, cyt. zob. szachraj

Słaba ziemia i trudne warunki geograficzne sprawiły, że w Beskidzie Niskim dość ważne i specyficzne źródło dochodu stanowiły zawody wędrowne. Jednym ze sztandarowych już przykładów jest handel obwoźny mazią, którym trudnili się mieszkańcy Łosia i na mniejszą skalę Bielanki. Szlaki handlowe maziarzy sięgały odległych miast Austro-Węgier, Kongresówki i Rosji. Eksploracja tak odległych terenów nie mogła pozostać obojętna dla samej grupy trudniących się tego typu zarobkowaniem. W Łosiu, będącym ośrodkiem maziarstwa, wytworzyła się specyficzna grupa arystokratyczna, która swój wyższy stan majątkowy akcentowała odmiennym  strojem, sposobem bycia, porozumiewania się, a także wprowadzaniem innowacji w zakresie budownictwa.

Głównym ośrodkiem wyrobu drobnej galanterii drewnianej była wieś Nowica, gdzie robiono m.in. łyżki, pudełka i dziecięce zabawki. Z czasem do tego typu handlu dołączyli mieszkańcy Leszczyn i Kunkowej oraz Banicy. Po I wojnie światowej wyroby z Leszczyn i Nowicy eksportowano nawet za granicę do Ameryki.