hrokы (грокы)

῾uroki᾿: to musiṷo bыty czerṷene od hrokiṷ, żeby kin ne zdoch MP37; ta hrokы sut, hrokы dostane ï toṷdy czoṷek padat, neprytomnыj jest, ałe teper mencze tыch hrokiṷ jest PM15

 • bosorka, bosorkania ῾kobieta uważana za czarownicę, odbierającą krowom mleko, wiedźma᾿: jak bы nawet żaba łetiṷa tam, to poṷidały, że to już bosorka sia pereminyṷa w żabu, już totu stajniu zamykały; tota mama jej, tota bosorkania łeżaṷa desy tam na pecu ED24; to najbarże dawały totы hrokы bosorkani MŁ39
 • bosorkania zob. bosorka
 • czarownycia ῾czarownica᾿: bo chto wiryṷ w czaroṷnyci ta, że budut maty żыr, bo budut maty ṷerchnynы duże PM15; jak bude laṷo h Welkij Czetṷer ta budut maty czaroṷnyci żыr, ni? Tak daṷno radyły, łem neje czaroṷnyc. SF36
 • daty hrokы ῾rzucić uroki᾿: ne daj Boże, jak bы ja na tebe tak asz straszni smotryṷa, i tы sia mi barz podabasz, y ja bыm ty hrokы daṷa, tak´e bыṷo i daṷno ED24; zob. hrykaty; zob. robyty hrokы, por. zaspanы hrokы
 • hrykaty ῾rzucać urok᾿: bo bыły takы l´ude, że hrykały toho konia znasz JCz22
 • hrykływыj ῾mogący rzucić urok᾿: takы hrykłyṷы oczы l´ude majut ED24
 • studenka (starsze), źrudło (nowsze)῾źródło, woda wypływająca ze źródła᾿: ta tu łem studeŋkы sut h lisi, s tыch studenok ṷoda yde ï taka ryczka sia zrobyṷa PM15; daṷno chodyły po studenkach, wodu śṷatyły MŁ39
 • woda czerstwa ῾świeża, żywa woda᾿: jak sia piszṷo do proṷubы to bыṷa taka czerstwa ṷoda, jak me mały yty ṷełyjuṷaty, to zme ïszły szytkы na ryku sia mыty PM15
 • zaspanы hrokы ῾przechodzone uroki᾿: a jak sut zasapnы hrokы to sia mecze uhľa od ṷisnac:et do jen:oho, znasz. No takы szto zaspysz, dostanesz hneskы ne zaṷuważysz to zaspysz, no to totы hrokы hirszы ïszczy PM15
 • żaba ῾żaba᾿: jag bы nawet żaba łetiṷa tam, to poṷidały że to już bosorka sia pereminyṷa w żabu, jusz totu stajniu zamykałï ED24
 • źrudło ῾źródło᾿(nowsze), studenka (starsze): kazały yty ṷodu braty tam, a to na hrokы, tam kazały ṷodu braty de sia try źrudṷa schodyły do kupы, de sia try poticzkы schodyły do kupы MŁ39