idło (ідло)

῾jedzenie, produkty spożywcze᾿: maṷ na ciwyj den idṷa, już ne hmer z hoṷodu PM15; to taka bыṷa zabaṷa, pidṷoha bыṷa ubyta, tam bыṷo szыtko do jidṷa, do pytia… ED24

 • jucha 1.῾kompot z suszonych śliwek, jabłek, gruszek itp.᾿: do pytia to bыṷo zo suszenych słyṷok, jabṷok, hruszok to bыṷa tota, to nazyṷały jucha, kompot taki MŁ39; 2.῾ogólnie coś płynnego, np. jucha z ziemniaków᾿: takie jak zo zupy masz totu ṷodu, to tiż sia nazywat juszka, juszka a jucha to jedno SF36, zdr. juszka
 • meryndia ῾jedzenie dawane w pole lub na drogę᾿: meryndia, to toto szto sy ziaṷ na połe, kus chliba y do chliba daszto. A jak hnały na połe perszˈy raz, to meryndiu kṷały pid porih (stajny) i tak hnały koroṷy PM15; zawjazaṷ do chustky y nius meryndiu ED24
 • naszcze ῾na czczo᾿: dawno to-m yszwa do Gorłyc naszcze ï naszcze-m pryszṷa, a teper ne potrafľu PM15; # bыty naszcze ῾być bez pieniędzy᾿: tak radiat, jak budesz maṷa piniazi a tia zozuľa okukat, to ciṷы rik sia tia budut piniazi trymaty, a jak tia okutat naszcze to fse budesz bidna, ï bez piniazy i hoṷodna SF36
 • obid 1.῾śniadanie᾿(dawne znaczenie), ῾obiad᾿(nowsze znaczenie): to obid kołysy radyły na śnidania, a teper ta jak na poṷudenok PM15; 2.῾stypa᾿: obidы to robyły po smerty, ta jak pohrebowe PM15; robyṷa obidы za hmerṷym SF36
 • pidpołudencza ῾drugie śniadanie (zazwyczaj jedzone w polu)᾿: no to chliba ṷыnesły, do chliba y tak´e pitpoṷudencza, a na obid jak ty poṷidam, abo fasuli tam bыṷo zhotoṷłene tak kucicia, abo zupы, de tam w chыży chto jiṷ pitpoṷudencza PM15; jak chṷop oraṷ w poły, to sia mu wыnosyṷo isty, to sia nazywaṷo toto pitpoṷudencza RF55
 • połudenkuwaty ῾jeść obiad᾿: poṷudenkuwały daṷno na poṷun:e PM15
 • połudenok (dawne) ῾obiad᾿: na poṷn:e jisty no to poṷudenok nazywały, bo na poṷun:e sia iṷo, a teper to obid sia nazyṷat PM15
 • połudne 1.῾pora obiadowa, południe᾿: persze sia ne hotowyṷo na poṷun:e PM15; 2.῾strona świata, południe᾿
 • weczeria (starsze)῾kolacja᾿: na weczeriu zme fse hotoṷyły, wse sia hotowyṷo kompery ï s kṷasnыm moṷokom PM15; a weczeria zas bыṷa hotoṷłena, pereważni kompery zo zasmaszkom ED24
 • weczeriaty ῾jeść kolację᾿
 • wydziamyty ῾rozgnieść, głównie ziemniaki᾿: kompery jak ne Wydziamyt łem hыrczы sut, tit guzoṷkы takы s kompery, to takы nesmacznы PM15

Kuchnia przeszłych pokoleń może dużo opowiedzieć o ludziach żyjących w Beskidzie Niskim. Dawne pożywienie charakteryzowało się prostotą i specyficznym smakiem, a zarazem było niezwykle odżywcze. Do dziś w niektórych miejscowościach zachowały się dawne potrawy nie tylko z nazwy. Współcześnie odwiedzając Beskid Niski możemy skosztować np. klagany syr, mastyło lub też syte hałuszky. Do  przygotowywania potraw wykorzystywano głównie surowce roślinne i jarskie, bowiem mięso zarezerwowane było raczej dla zamożniejszych mieszkańców Beskidu Niskiego.

https://en.calameo.com/read/0062302592a48e14013e9