jarmak (ярмак)

῾jarmark᾿: jarmakы od daṷna bыły h witorok, i takie jak piṷjarmakы, to bыły h pjatnycu PM15

 • bubnuwaty 1.῾bębnić, ogłaszać coś publicznie᾿:chodyły ï bubnuwały, że zaran ne bude jarmaku, bo „ruskie świento je” JCz22; 2.῾wydawać głos uderzając specjalnymi młoteczkami᾿: tota kыjanka, szto bubnuṷały to ruczku maṷa ï tu takie o, jak moṷotok i tak bubnuṷały PM15; jak yszṷa procesja h nedil´u na Wełygden, to dity tak bubnuwały kыjanoczkamy, toṷkły tak po tim, tam dasi [cerkwi] cy po czïm MŁ39
 • bubon ῾bęben᾿: jak maṷo bыty śṷato h witorok to wыszoṷ s bubniom y bubnuwaṷ, że łemkiṷsk´e śṷato, że ne bude jarmaku PM15
 • fura ῾fura, furmanka᾿: bo preciż ciṷe torhowysko to fura na furi bыṷa h witorok PM15
 • ludyna ῾człowiek᾿: l´udyna no to czoṷek, ałe tu ne radyły tak; tu po horach bыṷo tyṷko l´udы ruskыch, y szыtko bыṷo h Gorłyciach na jarmakach; a tu h naszыch l´udoch to radyły zasmaszka, ṷoda zaprażana PM15; ta chocjak l´ude robyły MŁ39
 • magistrat ῾magistrat᾿: szandar ṷыszoṷ majistratu y bubnuṷaṷ, że ne bude jarmaku bo ruske śṷatoPM15
 • motuz ῾sznur᾿: na motuzach prowadyły koroṷy na jarmak PM15
 • paszport ῾zaświadczenie o własności, np. krowy᾿: kartka tak ṷypysana od szoṷtysa, że masz koroṷu na prodaj, to sia nazywaṷo paszport, to sia zo sobom braṷo, bo tak ta bы tja ne pustyły na jarmak… PM15
 • pisze ῾pieszo, na piechotę᾿: do Gorłyc na jarmakы pisze sia chodyṷo, ta furt na pisze bo aṷtiṷ ne bыṷo ED24
 • piwjarmak ῾półjarmarak᾿: piṷjarmak, bo ne bыṷo łem piṷ jarmaku, l´udy łem kus bыṷo PM15
 • rыnok ῾rynek᾿:a jarmakы bыły, bo znasz szto, na jen:ij storoni ta jak na rыŋku znasz, hostynec seredynom PM15; bыṷ rыnok maślanыj, de babы masṷo prodawały, moṷoko y szatra tam bыły takы, szto roskṷadały JCz22
 • torhowycia, torhowysko ῾plac targowy᾿: torhowycia, to bыwa na dereṷo, na paciata, na koroṷy, a rыnok bыṷ do hory JCz22; torhowysko bыṷo de teper jest toto szto prosto doroha tam na Glinnik, tam bыṷ fest MŁ39
 • torhuwaty sia ῾targować się᾿: tam sia torhuṷały MF53, ndk wtorhuwaty
 • wiazanka ῾wiązanka, bukiet᾿: do wjazanok skṷadały totы smoliṷkы, ï yszły prodawaty na jarmak SF36
 • witorok ῾wtorek᾿: nianio ichały (na jarmakы) zaṷsze h witorok koniom, to ony tam prodawały to dыszli, to takie choczszto MŁ39
 • wtorhuwaty ῾utargować᾿: zo Żыdamy sia daṷo handl´uṷaty, bo Żыd ï ftorhuwaṷ w neho ï kupyṷ y prucz:e daṷ rady jak s katołykamy PM15, ndk torhuwaty
 • wыchodyty ῾wychodzić᾿: wыchodżajut si try nadṷir SF36; # wыchodyty ῾wypadać᾿: jak jarmak wыchodyṷ na witorok, ta toṷdy bubnuṷały, że ne bude jarmaku, to h witirkы jarmakы bыły PM15

Jarmarki to nie tylko miejsce handlowe, ale również miejsce spotkań, a niekiedy, jak pisał Roman Reinfuss, w czasie dużych jarmarków odbywały się również odpusty, jak np. w Lewoczy, gdzie przy okazji handlowano wołami. Duże jarmarki, na które jeździli Łemkowie odbywały się również w Bardejowie i Grybowie oraz Gorlicach. Najstarsi mieszkańcy Beskidu Niskiego wspominają, jak odwoływano czasami jarmark z powodu „ruskiego święta”.

Stanisław Osika na stronie www.saga-grybow.com wspomina jarmark na rynku w Grybowie: „Rusnacy, przyjeżdżający wozami, często z daleka, mający zawsze coś do sprzedania, coś do kupienia, coś do załatwienia w sądzie, katastrze, w notariacie czy w kancelariach adwokackich, krzątali się po targowisku i po rynku, w tym dniu prawie całkowicie zastawionym kramami. Chodzili po sklepach i urzędach, by móc przed nocą zdążyć załatwić wszystkie, a przynajmniej najważniejsze sprawy”