kabat (кабат)

(starsze), spidnycia (nowsze) ῾spódnica᾿: mamo, a jak sia daṷno nazyṷały takы dity szto sia tak mami kabate trymały?! SF36

 • basamunia (zbior.)῾wstążki᾿: jakie takie basamunia, ałe bыṷo ED24
 • basamunka ῾wstążka᾿: daṷno daṷno nychto weľonu ne maṷ, łem kṷitkы no ï basamuŋkы bыły, z doṷy basamuŋkiṷ bыṷo tak hidni PM15
 • basamunoczka zdrobn.῾mała wstążeczka᾿:tu do uzdы zakṷadały, kыtajku abo basamunoczku czerṷenu RF55
 • dupnыj dzwonok ῾o dziecku, które trzyma się blisko mamy᾿: tak daṷno radyły, że dupni dzwinkы znasz, bo jak mama yszṷa to maṷa totы kabatы szыrokы ni, dity sia tu imały i ne chtiły jej pustyty y za niom toto chodyṷo, a tu jak maṷa tak i troje małeńkыch i dwoje to toṷdy sia radyṷo, że ydut dupni dzwinkы, bo sia mamы trymajut, ta daṷno choczszto tak radyły SF36
 • halka (nowsze)῾halka᾿: haľka to daṷnisz:e koszeľa tiż radyły PM15; daṷno ne radyły haľka za waszoj pamjaty, to bыṷ spidnyk, tota hal´ka to bыṷ spidnyk SF36
 • plisuwanka zob. plusuwanka
 • plisuwaty zob. plusuwaty
 • plusuwanka ῾spódnica plisowana᾿: a szыtko tak na pľusuṷanku robłene, a doma robyły, skṷadały, tak brały na stiṷ y natiahły totu spidnycu ï tak skwadały, jedno do druhoho PM15
 • plusuwaty ῾robić plisy᾿: preciż daṷno ne znały pľusuṷaty, aż potim tam doma skṷadały, pľusuṷały, czasom dawały horiaczыj chlib na tot kabat y ta jak sia, żebы sia zaparwyṷo, znasz ï lipsze trymaṷo PM15
 • podołok ῾podołek, rodzaj fartucha᾿: podoṷok to tu fartuch takij o, z zapaskы robyły PM15
 • spidnycia (nowsze)῾spódnica᾿: spidnycia tota fal´bankы takы maje, ałe kras spidnyczka plisuṷana PM15, zdr. spidnyczka
 • spidnyczka zob. spidnycia
 • zapaska ῾fartuch, fartuszek᾿: kompery brały do zapaskы y sadyły do podoṷka SF36

Spódnice czyli kabaty szyto z płótna samodziałowego zwanego modrotlaczem, drukowanego metodą batikową, drobnymi elementami kwiatowymi na farbowanym granatowym lub czarnym tle. Takie płótno drukowane ręcznie przez bardiowskich farbiarzy, w biały rzucik na tle granatowym, zwano bardiowske połotno. Tak przygotowany materiał ozdabiano u dołu kolorowymi wstążkami, stebnowaniami, a na koniec drobno plisowano. Plisowanie polegało na zaprasowywaniu gorącymi bochenkami chleba. Spódnice, bez względu na rodzaj użytego materiału, były silnie w pasie marszczone lub plisowane i długie, co najmniej do połowy łydki. Z przodu posiadały wszyty dla oszczędności płat samodziałowego płótna, który normalnie zakrywała zapaska czyli fartuch zdobiony podobnie jak spódnica, czasem kupowano gotowy materiał z bordiurą (rodzaj fabrycznie wydrukowanego ozdobnego elementu kraju materiału) i plisowano szerzej jak spódnicę. Najczęściej jednak zapaska była biała, ozdobiona kupnymi koronkowymi wstawkami i haftem lub kolorowa, szyta z dwóch szerzyn materiału, tej samej długości co spódnica.