kosa (коса)

῾kosa᾿: ruczku trea bы bыṷo do moṷotka zrobyty, bo ne je czym kosu pokłepaty RP51

 • hrabkы ῾pałąk montowany na kosie (by zboże równo się kładło)᾿: a iszczy bыṷa, do kosy to iszczy prychodyłï hrapkы taky do zerna; jedny kosiat hrabkamy, a druhы kosiat na kul´ku SF36
 • hrabli ῾grabie᾿:hrabel´ ne mam, desy podiṷa-m totы hrabli SF36; dыrżak do hrabły bыṷ RP51
 • kosak ῾rodzaj sierpa bez ząbków᾿: kosak jest bez zupkiṷ, tu maje ruczku y tu maje toto takie o, jak sokыra łem inaksze kuściok SF36
 • kosiarka ῾maszyna do koszenia, kosiarka᾿:toto jest do kosiarky znasz, szto już mehanizacja chṷyszṷa taka kin:a, to jest bagnet, ałe po polskы RP51
 • kosysko ῾drzewce kosy᾿: no to kosysko toto, szto trymat kosu y hrabkы SF36
 • kosyty ῾kosić᾿: to de kosyły cholera kosom? SF36
 • kosyty na ścinu ῾kosić tak, aby zżęte zboże opierało się o ścianę stojącego na pniu᾿: no na ścinu kosyṷa-s zerno na zerno, to sia kosyt tak, że zerno padat na zerno, a na hrabkы to zaczыnasz sy ta jak sino znasz, na ṷaṷkы sia kṷaṷo SF36
 • kosyty na wałok ῾kosić tak, aby zżęte zboże od razu układało się w pokosy᾿, cyt. zob. kosyty na ścinu
 • otawa ῾siano z drugiego lub następnego pokosu᾿:otaṷa to jest taka traṷa, szto druhˈi raz kosiat, to druha trawa taka harda zełena rosne, to takie dribnisisie sino bыṷo, takie newel´kie a załeniś bыṷo PM15; otaṷu tel´atim daṷały ED24
 • serp ῾sierp᾿:serpom sia żne SF36
 • żaty ῾żąć᾿:chodyły-zme tam żыta żaty, bo me serpamy żały PM15
 • żnec ῾żeniec᾿:yszły żenci żыto żaty, taj zabyły serpы vziaty SF36
 • żnywa ῾żniwa᾿: to bыṷo pered żnyṷamy fse, żeby Pan Bih ochoronyṷ totы żnyṷa, pered żnyṷamy, pered zbjoramy, no f takim czasi ED24
 • żnywiar ῾żniwiarz, robotnik, który wynajmował się do żniw᾿
 • żnywiarka ῾żniwiarka, kobieta, która żnie᾿:baba taka, szto żne serpom to żnywiarkы bыły JCz22

Jest taka zagadka łemkowska:

Szachtu, machtu popid zełenu płachtu,

poza wodu litat,

po turecki śpiwat.

Odpowiedź: kosa, gdy się nią kosi trawę i gdy się ją ostrzy.

W pracach polowych przez stulecia korzystano z bardzo prymitywnych narzędzi. Do sprzętu zboża używano sierpów, dopiero w XX stuleciu upowszechniła się kosa. Natomiast dorobiła się ona nie tylko zagadki, ale również i piosenki (autor nieznany).

 Tomu kosa dobre kosyt,

komu myła jisty nosyt, heja-hoj.

I meni by tak kosyła, heja-hoja,

I meni by tak kosyła, koły-b meni myła jisty nosyła.

Tam na hori peń duplawyj,

a mij myłyj kuczeriawyj, heja-hoj.

Kuczeryky na nym skaczut, heja-hoj

Kuczeryky na nym skaczut,

kari oczka za nym płaczut, heja-hoj.

A mij myłyj ne linywyj,

kupy˘w sobi herbiń krywyj, heja-hoj.

Kuczeryky rozczesaty, heja-hoj.

Kuczeryky rozczesaty,

szczob ne buły pełechati, heja-hoj.

A dobre sia, dobre maju,

na horboczku chyżu maju, heja-hoj.

Chyżu maju na horboczku, heja-hoja.

Chyżu maju na horboczku,

sered seła frajiroczku, heja-hoj.             

———————————————

Тому коса добре косит,

Кому мила їсти носит, гея, гой!

І мені би так косила, гея, гоя,

І мені би так косила,

Коли б мені мила їсти носила.

Там на горі пень дуплявий,

А мій милий кучерявий, гея, гой!

Кучерики на ним скачут, гея, гоя,

Кучерики на ним скачут,

Карі очка за ним плачут, гея, гой!

А мій милий не лінивий,

Купив собі гребінь кривий, гея, гой!

Кучерики розчесати, гея, гоя,

Кучерики розчесати,

Щоб не були пелехаті, гея, гой!

А добре ся, добре маю,

На горбочку хыжу маю, гея, гой!

Хыжу маю на горбочку, гея, гоя,

Хыжу маю на горбочку,

Серед села фраїрочку, гея, гой!