maź (мазь)

῾maź, smar, np. do osi wozu᾿:jakysu ïszczy maz, jakyse tak´e smarowydṷo do kołes ED24

  • maziarnia ῾smolarnia᾿: maziarnia to tota szto robl´at maz, szto asfal´t robl´at, a to smol´arnia jest a ja maziarnia radżu PM15
  • maziuga ῾gęsta maź do drewnianego woza᾿: maziuga do derewjanoho woza bыṷa JCz22
  • maznycia ῾naczynie na maź᾿: a do woziṷ to bыṷa maznycia (…) a to jak sia smaruwaṷo kołesa to bыṷa maznycia, taka bыṷa maṷa doszczeczka, y tam sia kṷaṷo toṷot ï smaruwaṷo sia MP37
  • smar ῾smar᾿: to bыṷo takij smar, szto sia smaruwaṷo wis JCz22
  • smarowydło ῾smarowidło do narzędzi rolniczych᾿
  • smaruwaty ῾smarować, np. oś wozu᾿: wystruhaṷo sia totu taku watl´arku i tym smaruwały JCz22
  • wiz  ῾wóz᾿: no ta jak mы daṷno mały wozы żeliznы JCz22
  • wiz maziarskыj ῾wóz maziarski᾿: ta wekszыj bыṷ tot wis maziarski, to taki wis jak drabniak szto z drabynamy, łem totu budu maṷ taku, no jak to powisty taku ceratu maṷ PM15

Słowo maź w Beskidzie Niskim kojarzy się prawie automatycznie z maziarstwem, wozem maziarskim i  miejscowością Łosie. Obecnie to skojarzenie wzmacnia muzeum „Zagroda Maziarska w Łosiu”, które jest prężnie działającą placówką kultury.

Łosianie przez lata produkowali maź i smary, i nimi handlowali. Ich  wyroby służyły do smarowania osi wozów, oliwienia różnych elementów ruchomych w sprzętach gospodarskich oraz ruchomych części młynów i tartaków.