misiac (місяц)

1.῾księżyc᾿: jak misiac ohorodżenыj jest, to na dojdż, że bude l´aṷo SF36; por. oszust; 2.῾miesiąc᾿: jak pryszoṷ misiac czerṷec, to kosyły sino PM15, zdr. misiaczok

  • misiaczok (zdr.)῾mały księżyc᾿: oj, hneskы taki hardы misiaczok śṷityṷ, asz pryjemni bыṷo posmotryty ED24
  • niw ῾nów᾿: niṷ jak bude, ta budut rosnuty hrybы ED24
  • pownia ῾pełnia᾿: treba czekaty na poṷniu, żeby zas hrybы bыły MF53

Księżyc w życiu Słowian pełnił funkcję miernika upływającego czasu. Jak podaje portal Sławosław.pl pełny cykl księżycowy wyznaczał pełny miesiąc, zaś poszczególne fazy księżyca poszczególne tygodnie. Widać to szczególnie dobrze w językach słowiańskich, gdzie formy pochodzące od rekonstruowanego prasłowiańskiego rdzenia *měsęcь (np. miesiąc) przez długi czas były obowiązującymi nazwami księżyca.