muzeum (музеум)

῾muzeum᾿: to sia w tij jedni kl´asi ne zmistyły szыtkы, bo to łem tota jen:a kl´asa bыṷa wełyka, szto Paweṷ teper maje toto muzeum, a po tamti storoni to meszkały, o meszkaṷa nauczыtel´ka ED24

Najbardziej znane muzeum kultury Łemkowskiej znajduje się w Zyndranowej. W Łosiu natomiast można obejrzeć Zagrodę Maziarską z ekspozycją narzędzi do produkcji mazi, dziegciu i smarów oraz wozy maziarskie do ich przewożenia. 

W Bielance obok nowego budynku szkoły, znajduje się stary, wybudowany prawdopodobnie w XIX wieku obiekt szkolny wraz ze spichlerzem.

Jeszcze nie tak dawno mieściło się tam Muzeum Łemkowskiego Rzemiosła im. Stefana Czerhoniaka. W pokoju nauczyciela odtworzono dawną szkolną salę, natomiast pierwotną klasę, ze względu na wielkość, zaadaptowano na salę wystawową. Wśród eksponatów odnaleźć tam można było przedmioty i narzędzia rzemieślnicze, m.in. stuletnią ręczną tokarkę dużą i małą do łyżek oraz gontów, tokarkę nożną, narzędzia stolarskie z kurnej chaty, starsze i nowsze wyroby rzemieślnicze, beczki maziarzy łemkowskich, pompę do nafty (odtworzoną przez Franciszka Guzika z Szymbarku), naczynia gospodarskie itp. Ekspozycja zawierała również zbiór kilkunastu kobiecych i męskich strojów łemkowskich, z różnych regionów Łemkowszczyzny.

Oprócz tego w muzeum można było podziwiać płaskorzeźby nieżyjącego już Jana Stefanowskiego, który sztuki tej nauczył się od swego wiejskiego nauczyciela – Stefana Batiuka, który mieszkał w Bielance w latach trzydziestych ubiegłego stulecia, a oprócz zdolności rzeźbiarskich posiadał również uniejętność gry na skrzypcach, szczepił drzewa, a te wszystkie umiejętności przekazywał swoim uczniom, co dawniej nie było niczym niezwykłym.

https://www.youtube.com/watch?v=UOuImRwKQQA

Zagroda Maziarska w Łosiu
nieistniejące już Muzeum Łemkowskiego Rzemiosła im. S. Czerhoniaka w Bielance
Zagroda Maziarska w Łosiu