pełewen (пелевен)

῾pomieszczenie na siano, słomę, plewy᾿: hыn bыṷ zasiek a teper jest droṷutnia, pełeṷen a po pol´skы zasiek, a teper ne je nycz łem dыrwa PM15; po boci ïszczy bыṷo takie postaṷłene, szto sia nazywaṷo pełewen, to w tim pełeṷny sino bыṷo, soṷoma… ED24

  • dach ῾dach᾿: hrebin na dasi, to bыṷo może, żeby witer ne braṷ totu soṷomu, abo cholera znaje do czoho to bыṷo SF36
  • daszok ῾daszek᾿: jama to taka peṷnycia, taka dziura ṷykopana y daszok dany PM15
  • dыrwa ῾drwa, drewno na opał᾿: normalni do peca sia zosuwaṷo tot chlip, dыrṷamy sia pałyṷo ï z opaty do peca, chl´up! MŁ39; szto bыs zrobyṷa, jak wezesz dereṷo cy dыrwa z lisa JCz22; kobycia to jest do rubania droṷ PM15
  • ostrysznyk ῾wystająca część dachu᾿: to ostrysznyk jest hыn o, szto wystaje z dachu i można sia schowaty jak lije MP37
  • sołoma ῾słoma᾿: jak jes ziaṷa soṷomu, to tak sia wыhynaṷo toto paciatko, bo ho śwaliṷo tiṷo SF36; to sia braṷo do miszka soṷomы abo szto ED24
  • stawlaty 1.῾stawiać᾿: szto stawl´ały na tim raku horci SF36; 2.῾budować, stawiać᾿: daṷno staṷl´ały chыży to szytko bыṷo na kiṷkach stawl´ane, wertiły swerbłykom ï stawl´ały MP37
  • śmitia1.(zbior.)῾opadłe liście lub szpilki drzew᾿: jak sia wozyṷo śmitia, sia dawaṷo drabynы JCz22; to sia zberaṷo łem toto śmitia ne szыszkы,łyścia z buka, zo sosnы SF36; 2.῾śmieci, np. w domu᾿: dopiro jem pozamitaṷa, a tu zas śmitia SF36

W tej części Karpat popularne było pomieszczenie do przechowywania liści, słomy, plew, siana oraz niektórych narzędzi gospodarskich, zwane zazwyczaj, w zależności od regionu, pełewen, zahata, połownyk, pełewnyk lub pryczułok. Istniały jakby dwa warianty rozmieszczenia pełewnyka – dostawiano go do tylnych ścian stodoły albo stajni lub też przylegał on do tylnej albo bocznej ściany domu. Budując to miejsce Łemkowie robili po przeciwnej ścianie domu, stajni lub stodoły cienką ściankę z deseczek albo wyplecioną z prętów. W ten sposób powstawał korytarz szerokości ok. 2 metrów, od góry przykryty okapem dachu.