pewnycia (певниця)

῾piwnica᾿: to znasz, to sia szыtko pozminiaṷo, teper l´udy staty ta sy robl´at peṷnyci takы muruṷanы PM15; do jamы sia z hory schodyṷo, a do peṷnyci już bыṷa, ta jak h nas bыṷa jusz pewnycia to bez dṷery sia wchodyṷo JCz22, por. jama

  • grali ῾rodzaj wideł zakończonych kulkami, żeby nie kaleczyć, np. ziemniaków᾿: grali to wyṷы, taky szto na kincioch mały takы gul´kы, żeby kompery ne kaliczyły ï tak braṷo sia, to bыły do burakiṷ, do kompery SF36
  • jama 1.῾dół, np. na ziemniaki᾿: no to jama, szto ne je kaminia, szto nycz neje, jak jusz jest kaminia to jusz jest muruṷane, to jest peṷnycia PM15; jama to bыṷa na kompery, bo to normalni hłyna bыṷa JCz22, por. pewnycia; 2.(dawne)῾grób᾿
  • loch ῾otwór, przez który wsypuje się ziemniaki do piwnicy᾿: jak bыṷo tam troje czetṷero l´udy, to sia i dṷa raz zwozyṷo h michach kompery, ï do peṷnyci sia bez l´och sypaṷo, ne ta jak hneskы gral´amy, wyṷamy; a persze z michiṷ sia sypaṷo prosto do l´ochu JCz22
  • szpiklir ῾spichlerz᾿: bo tam szpiklir na zerno bыṷ JCz22

Tradycyjna chyża łemkowska była budynkiem jednobryłowym, który mieścił w sobie funkcje mieszkalne i gospodarcze. Poza budynkiem znajdowały się piwnica z kamienia, często wkopana w stok oraz spichlerz, na ogół z drewna lub sypaniec – drewniany oblepiony gliną.