piniaz (піняз)

῾pieniądz᾿: szыtko doroh´e, ne moż sy poradyty już z tыma piniazmy ED24; braṷo sia na tałeryczok y po dṷa ï po try hrybkы, po dṷacet groszy, po tryc:et groszy taky bыły piniazi dorohы, zṷoty to jusz trudno bыṷo zdobyty; piniaz to szto grosz, to samo łem grosz, to jest taki marnыj jeden grosz, a pinias to jest jusz takïj, wece piniazy, hrubsze PM15

  • grosz ῾grosz᾿: ta to groszykы bыły, ne radyły piniażok łem grosz PM15, zdr. groszyk
  • groszyk zob. grosz
  • połowa ῾plewy᾿: poṷoṷa, to od zerna otchodyt jak śa moṷotyt PM15; # piniazy nahrabaty, jak diaboṷ poṷoṷu ῾dorobić się wielkiej sumy pieniędzy, najczęściej oszustwem᾿; piniazy nahrabały, jak diaboṷ poṷoṷu, to że straszni duże piniazy majut teper, znasz MŁ39
  • torhowycia, torhowysko ῾plac targowy᾿: torhoṷycia, to bыṷa na dereṷo, na paciata, na koroṷy, a rыnok bыṷ do hory JCz22; torhowysko bыṷo de teper jest toto, szto prosto doroha tam na Glinnik, tam bыṷ fest MŁ39, cyt. zob. fura
  • torhuwaty sia ῾targować się᾿: tam sia torhuṷały MF53, ndk wtorhuwaty
  • whandluwaty ῾utargować᾿: persze wece bыṷo l´udы ruskыch; ṷece whandl´uṷaṷ w nych, ṷece sia daṷ l´ubyty, napraṷdu Żыdы lipszы bыły jak katołykы, jak Pol´akы PM15

Wiele osób zastanawia się skąd ta, prawie już przysłowiowa, zaradność gospodarcza u Łemków. Zapewne najbardziej interesuje to ich najbliższych sąsiadów. Warto więc może dowiedzieć się i skorzystać z łemkowskiego przepisu na bogactwo.

Już pierwsze miesiące życia dziecka budują jego potencjał na resztę życia. Ceremonia chrztu odbywa się w cerkwi przy udziale rodziny i sąsiadów. Po chrzcinach od razu następuje bierzmowanie, natomiast jak dziecko ma rok wybiera swoje insygnia. Dostaje: kieliszek, różaniec, pieniądze i książkę. Który z tych przedmiotów wskaże taka przyszłość go czeka.

W wigilię pod obrus daje się siano i owies, a także pieniądze i cztery rodzaje zboża na cztery rogi stołu. Na tak przygotowanym stole kładzie się spodek, na którym znajduje się owies i jęczmień lub wszystkie gatunki zboża, a niekiedy dodatkowo również żwir przyniesiony z koryta rzeki oraz kartofle. Na wiosnę zboże wigilijne dodaje się do zboża siewnego, co ma gwarantować pomyślność plonów. A do dnia dzisiejszego w niektórych domach praktykuje się na Święta Bożego Narodzenia mycie w wodzie z pieniędzmi.

Ze względu na peryferyjne położenie Beskidu Niskiego na przestrzeni kilku wieków posługiwano się różnymi jednostkami i nazwami miar i wagi, powierzchni oraz pieniędzmi. Najwięcej z nich pochodzi z okresu zaborów i pomimo, że współcześnie wyszły już z użycia, to nadal funkcjonują w pamięci niektórych najstarszych mieszkańców regionu. A już na pewno przetrwały w ludowej twórczości, szczególnie w pieśniach śpiewanych do dzisiaj. Oto niektóre z nich:

dukat – 18 złotych, złoty – w średniowieczu 60 groszy, potem 30 groszy miedzianych, denar – 1/12 grosza, cent austriacki – 1/100 guldena, gulden austriacki – 2 talary, 20 groszy, od końca XIX w. 2 korony. Pośród innych można wymienić też następujące: korona, halerz, złoty reński czyli złoty austriacki, trojak (3 grosze miedziane) i inne.