pist (піст)

῾post᾿: prjały ciwыj pist, a potim robyły ṷamanyk PM15

  • biłyty 1.῾bielić płótno lniane na słońcu᾿: pamjatam jak powotno robyły z łenu, jak biłyły to moczyły h ṷodi, y prïsterały tak po trawi i to tak sia, tak nazyṷały że to biłyły toto poṷotno, i to trea bыṷo duże raz toto poṷotno tak prysteraty, moczyty y ono sia ṷybiłyṷo, potim bыṷo tak´e biṷe MŁ39, dk wыbiłyty;2. zob. mastyty; 3.῾bielić wapnem, np. ściany lub drzewka᾿: fse na Wełykden sia biłyt chыżu, żeby bыṷo czыsto ED24; a muszu dereṷka biłyty, bo hṷonы jem ne biłyṷa SF36, dk pobiłyty
  • hrib ῾grób᾿: na Wełykden, ta toṷdy szto jak hrib zaṷożyły, no ta toṷdy dṷoch ṷaruwaṷo bes ciṷu nicz; ta to ne taki cmyntir, żebы hrobы robyły PM15
  • matkobiżanыj pist ῾post przed Uspenniam᾿: matkobiżanыj pist to w serpny jest, jak maje byty Persza Matka Biża SF36
  • petriwka ῾nazwa postu poprzedzającego święto Piotra i Pawła (12 lipca wg kalendarza juliańskiego)᾿: petriṷka to pist, szto jest Petriṷ, to petriṷka bыṷa SF36
  • pisem, piśnia ῾pieśń᾿: bars fajni bыṷo, pismы śpiṷały ciṷyj pist MŁ39; potim śpiṷały pismы, bo znały duże pisem PM15; bo to pereważni do Matery Bożoj sia śpiṷaṷo pismu Wsepitaja Maty ED24
  • pisnыj ῾postny᾿: daṷno sia postyṷo hidni, ne ta jak hneskы, kołysy to łem pisnыj chlib sia iṷo PM15

Łemkowie w przeważającej części należą do kręgu chrześcijaństwa wschodniego. W większości to wierni Kościoła Prawosławnego lub Greckokatolickiego, choć współcześnie religia nie pełni już tak ważnej roli, jak dla dawnych pokoleń mieszkańców Beskidu Niskiego.

Łemków wyróżnia zatem nie tylko specyficzny język, strój, ale też kalendarz, któremu podporządkowane jest ich życie religijne. W przeciwieństwie do powszechnie panującego kalendarza gregoriańskiego, w kościele rzymskokatolickim posługują się w liturgii kalendarzem juliańskim. Z tym wiąże się m.in. przesunięcie najczęściej o 13 dni w datach obchodów świąt stałych, np. święta Bożego Narodzenia, wg kalendarza gregoriańskiego, rozpoczynają się Wigilią 24 grudnia, natomiast Łemkowie Wigilię świętują 6 stycznia. Co więcej, w kalendarzu wschodnim znacznie więcej jest dni postnych, zaczynając od jednodniowych, kończąc na największym 40-dniowym.

Do dzisiaj przedstawiciele starszego pokolenia zamieszkującego Łemkowszczyznę zachowują nie tylko te większe posty, ale również te jednodniowe, np. każdą środę (na pamiątkę zdrady Chrystusa przez Judasza) i piątek (na pamiątkę cierpienia i śmierci Chrystusa). Do takich jednodniowych dni postnych należy też święto Usikowennia hlawy Joana Chrestytela, potocznie zwane w Beskidzie Hlawosiky. Obchodzone jest 11 września, a srogi post obowiązuje na pamiątkę ścięcia głowy Jana Chrzciciela. Kolejnym takim dniem postnym jest święto Podniesienia Krzyża Pańskiego, obchodzone 27 września na pamiątkę odkrycia krzyża, na którym ukrzyżowano Jezusa Chrystusa, należące do głównych świąt liturgicznych. W przeddzień Bożego Narodzenia czyli na Wigilię (Śwatyj Weczer) 6 stycznia oraz przed wielkim świętem Jordanu na drugą wigilię 18 stycznia – Szczedryj Weczer także przestrzega się srogiego postu.

Wielodniowych postów w duchowości wschodniej jest 4: najważniejszy z nich jest Wielki Post, który składa się z tzw. Pięćdziesiątnicy na pamiątkę czterdziestodniowego postu Jezusa Chrystusa na pustyni oraz Wielkiego Tygodnia, na pamiątkę ostatnich wydarzeń jego ziemskiego życia. Tak więc Wielki Post wypada 7 tygodni przed Wielkanocą. Następne są posty przed Bożym Narodzeniem tzw. rizdwianyj pist lub też Pyłypiwka od 28 listopada do Bożego Narodzenia. Dalej matkobiżanyj pist albo tzw. uspeńskyj pist, który zaczyna się dwa tygodnie przed świętem Perszoj Matky Biżoj obchodzonej 28 sierpnia. W tradycji ludowej znany jest też jako Spasiwka, co bierze się zapewne od święta Przemienienia Pańskiego, obchodzonego 29 sierpnia zwanego Spas. Ostatnim wielodniowym postem jest tzw. Petriwka poprzedzająca święto Apostołów Piotra i Pawła 12 lipca. Czas trwania tego postu zależy od dnia Wielkanocy. Zaczyna się powiem tydzień po Zesłaniu Ducha Świętego, zatem może trwać od 8 dni do 6 tygodni.