połotno (полотно)

῾płótno᾿: duże łenu sijały ï mały duże poṷotna PM15; poṷotno bыṷo dawane na to, żeby ne łetiṷo zerno do zadu jak sia kosyṷo, znasz, łem toto poṷotno trymaṷo, kṷaṷo tak na ṷaṷok, znasz? JCz22

 • bawownianыj ῾bawełniany᾿: tak’e normalne bыṷo toto poṷotence, tak’e jak bawoṷniane, jak jakie… ED24
 • biłyty 1.῾bielić płótno lniane na słońcu᾿: pamjatam jak poṷotno robyły z łenu, jak biłyły to moczyły h ṷodi, y prïsterały tak po trawi i to tak sia, tak nazyṷały że to biłyły toto poṷotno, i to trea bыṷo duże raz toto poṷotno tak prysteraty, moczyty y ono sia ṷybiłyṷo, potim bыṷo tak´e biwe MŁ39, dk wыbiłyty;2. zob. mastyty; 3.῾bielić wapnem, np. ściany lub drzewka᾿: fse na Wełykden sia biłyt chыżu, żeby bыṷo czыsto ED24; a muszu dereṷka biłyty, bo hṷonы jem ne biłyṷa SF36, dk pobiłyty
 • ilniane połotno ῾najlepszy gatunek płótna wyrabiany z najładniejszego włókna lnianego na koszule᾿
 • ilnianыj ῾lniany᾿: no to ilniane poṷotno bыṷo, znasz PM15
 • katula ῾duża rolka czegoś, rulon płótna᾿: to poṷotno zwynene jest w katuli, no i h baľu radiat PM15, zdr. katulka
 • knap ῾tkacz᾿: to do knapa sia zanosyṷo robyty poṷotno ED24
 • kubia ῾nitki zwinięte w kłębek, kordonek᾿: pasma sia pere woṷnu, bo to brun:e, a potim sia dawaṷo na motky, a potim na kubiata SF36; kubia, to hotoṷy nytky do płetinia. Tak sia skruczaṷo nytky na kubiata s pasmiṷ, toty hotowy nytkyjusz ED24
 • paczisnыj ῾zrobiony z gorszego gatunku płótna᾿: paczisne poṷotno dobrы h dupu hryzṷo PM15; szto hirsze, to sia na hrubszы nytky prjaṷo, to paczisne poṷotno bыṷo ED24
 • połotence (zdr.)῾mały skrawek płótna᾿: tak´e normalne bыṷo toto poṷotence, tak´e jak bawoṷniane, jak jakie… ED24
 • połotnianыj ῾płócienny᾿: mały stanykы?! Kołysy mały takы o, poṷotniane, ałe takie ciwe PM15
 • paczisne połotno ῾gorszy gatunek płótna zrobiony z kłaków średnich᾿, cyt. zob. paczisnыj
 • ściuka ῾gotowy zwój przędzy oddawany do tkacza (najprawdopodobniej 60 pasm)᾿: ściuka bыṷa, toto nytkы szto wjazały, to bыły pasma ałe ta duże bыṷo pasem tak bыṷo o het, ta jak bez ruku; ściuku daṷały na poṷotno robyty PM15

Dawniej każda prawie wieś posiadała tkaczy zwanych knapami. Zajmowali się oni tkaniem, rzadko też farbowaniem płótna a cała obróbka lnu od wysiania do przędzeni odbywała się w ramach gospodarstwa domowego. Tkacze na swoich warsztatach tkackich wyrabiali płótna – płótna proste tzw. barchany, płótna średnie i płótna cienkie. Jak pisał Seweryn Udziela trojakiego gatunku – lane, paceśne i zgrzebne. Z czystego lnu, najlepszego materiału wychodziło cienkie, lniane płótno. Trochę gorszej jakości, grubsze płótno robiono z czystego lnu wymieszanego pół na pół z kłakami średnimi a najgrubsze płótno uzyskiwano z najgorszych odpadów lnu.