ponajbi (понайбі)

῾zwrot grzecznościowy, najczęściej było nim pozdrowienie religijne „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” lub inne, dawne Pomahaj Boh (Bih)᾿: tak sia radyṷo, że hṷaryt ponajbi, jak perechodysz radysz „Slawa Isusu Chrystu” abo „Daj Boże szcześcia”, yszoṷ hrecznы chṷopczыsko bo radyṷ ponajbi SF36; ponajbi hṷariat, winczujut no toṷdy jak prychodiat po śpiṷaniu. No to na Ristwo „Chrystos Rażdajet sia” radiat PM15

  • daj Boże szcześcia! ῾szczęść Boże!᾿: „daj Boże szcześća” radyły, a odpovidały „daj Pane Boże”! PM15
  • dobryden ῾dzień dobry᾿: jak radyły dobryden, ta odpovidały dobre zdorowja! PM15
  • Slawa Isusu Chrystu ῾religijny zwrot grzecznościowy, którym się wita „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”᾿:dzvonkom tak zadzvonyṷ i vchodyṷ do chыż i radyṷ Słaṷa Isusu Chrystu ED24
  • wytaczka ῾przywitanie, pozdrowienie᾿: diakuju za wytaczku MF53

U Łemków istnieje wiele, najczęściej religijnych, zwrotów grzecznościowych, którymi witają się w zależności od okresu liturgicznego. W zwyczajnym czasie powszechnie używa się pozdrowienia  Sława Isusu Chrystu („Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”), na co odpowiada się Sława na wiky (Niech będzie pochwalony na wieki). Spotykając kogoś przy pracy stosuje się wyrażenie Daj Boże szcześcia (Szczęść Boże) i odpowiada Daj Boże i Wam/Tobi. Pozdrowienie zależy też od pory dnia: rano – Dobryden, w południe – Daj Boże dobre połudne, przy końcu dnia – Dobry weczer.

W okresie świąt Bożego Narodzenia usłyszeć można:

Chrystos rażdajet sia – odp. Sławyte Jeho

W okresie święta Jordanu usłyszeć można:

Chrystos kreszczajet sia – odp. Wo Jordani

W okresie świąt wielkanocnych Łemkowie pozdrawiają się mówiąc:

Chrystos woskrese – odp. Wo istynu woskrese