ryżbiar (рижбяр)

῾rzeźbiarz᾿:bыły ryżbjare ałe rydko, ony choczszto ryżbyły PM15

  • ryżbyty (starsze), ryzbyty (nowsze)῾rzeźbić᾿: ryżbyt sia, no tit chṷopы ryżbyły, to ryżbjare bыły PM15; czasom tak hardi sia ryzbyt MF53; zakiṷka ozdobna bыṷa, bo ona bыṷa taka wybyṷana, ryżbłena taka JCz22

https://www.youtube.com/watch?v=adnvKAxcS1I

Artystyczna obróbka drzewa lipowego w Beskidzie Niskim kojarzy się głównie z takimi miejscowościami jak Wólka i Bałucianka. Tam pojawiły pierwsze łemkowskie pracownie rzeźbiarskie i tam powstawały  lipowe płaskorzeźby z motywami roślinnymi liści dębowych i jaworowych, pojawiły się ozdobne motywy kwiatowe, grona winorośli na skrzyniach, kredensach. Z czasem zaczęto też przyozdabiać rzeźbą talerze, tace itp. W cerkwi w Pętnej można podziwiać misterne rzeźbiony ikonostas. Następną fazą w rozwoju płaskorzeźby było wycinanie liści i kwiatów na wieczkach szkatułek. W końcu powstały rzeźby przestrzenne zwierząt pobliskich lasów, a pośród nich największym upodobaniem cieszył się orzeł. Wspaniałym kontynuatorem łemkowskiej rzeźby był nieżyjący już Grzegorz Pecuch (mieszkający w Zakopanem), który swe prace wystawiał na prestiżowych wystawach międzynarodowych.