sadowyna (садовина)

῾drzewa owocowe᾿:sadowyna to radyły na jabṷoni, na hruszkы, na słyṷkы, a tu h Rusnakoch maṷo bыṷo sadoṷynы, tu ne kochały sia w sadach PM15

  • czeresznia ῾czereśnia (drzewo i owoc)᾿: i jusz bыṷo szto isty na predniṷkы, kuściok czereszen narwały, kus toho kus toho taj ï bidu perepchały; tam sut, de try czereszni w kupi, ja jusz tak osmotryṷa że jak yszczy z ras pidu, żebы-m znaṷa de SF36
  • durnochы ῾niedobre, cierpkie śliwki lub czereśnie᾿: czereszni, słyṷkы bṷły takы brыdkы, terpkы barz ta totы nazywały durnochы PM15
  • dyczka ῾dzika jabłoń lub grusza᾿: to takы jabṷoni szto jest dyczka, hruszka dyczka, jabwiń dyczka SF36    
  • jablin ῾jabłoń᾿:no pupia maje jabwin, to ne znasz jak jabṷonы kwytnut PM15, zdr. jablinka
  • jablinka ῾mała jabłoń᾿: a totы jabwiŋkы to sut od dawen daṷna ED24
  • sad ῾sad᾿: persze h Rusnakoch ne bыṷo sadiṷ, ne znam czoho, ne kochały sia w sadach ï już PM15; jabka, hruszkы, słyṷkы to jest szыdko zo sadu ED24
  • skoruszyna ῾jarzębina᾿: to skoruszyna to kriak taki, krjaczyna MF53
  • sływka῾śliwka, śliwa (drzewo)᾿: szыtko zapropaṷo, any japka ne suszat any słyṷkы, słyṷkы weng’erkы suszыły, ałe de, teper nychto ne suszыt PM15
  • ternałka ῾nazwa gatunku śliwki᾿: to ternaṷkы rosły tu, ałe brыd mały słyṷkы do idṷa SF36

Łemkowie nie znali się dobrze na sadownictwie, jednak sadzili w pobliżu domostw lub na miedzach drzewa owocowe, takie jak: jabłonie, grusze, śliwy, czereśnie.

Chodząc po Beskidzie Niskim często natrafiamy na zdziczałe drzewa owocowe, które wskazują na miejsca dawnych gospodarstw łemkowskich. Wiele przetrwało jeszcze do dziś, jakby pilnując dawnego dobytku.