seło (село)

῾wieś, wioska᾿: to asz teper za komuny tak sia staṷo, szto sia fczyły za darmo, yszły dity zo sewiṷ szytko piszṷo, runuṷo, a zo seṷa bыły dity zdoľniszы jak z mistiṷ, no ałe ne pustyły, no bo to wieś, bo znasz że daṷno to rużnyły sia straszni PM15; mы meszkały w seli, na poczatku seṷa MŁ39

  • bużnycia ῾synagoga, bożnica᾿: bużnycia ich (Żыdiṷ) ta jak cerkoṷ nasza, a ich bużnycia sia nazywaṷa PM15
  • cerkow ῾cerkiew᾿:bыṷa szkoṷa pit cerkľom tam szto jest ED24; bo tam cerkoṷ to ćṷakamy ne bыṷa byta MP37
  • chotar ῾obszar wsi wraz z polami, lasami itp.᾿: bacza pas po ukach, po takыch pasṷyskach tu, ta h Biľaŋci ne je, bo h Biľanci mawyj chotar, maṷo poľa jest, to h Biľanci ne bыły. Chotar to połe, no tak’e oguṷom, h Biľanci maṷo poľa, bo maṷe seṷo ï maṷo poľa jest PM15
  • korczma ῾karczma᾿: sim korczmiṷ h Wosi bыṷo SF36
  • lis ῾las᾿:jak sa wijna skinczyṷa, to tato tam zaczały sia buduwaty pid lisom MŁ39; kołysy to rosły fsiady hrybы, de jaki lis bыṷ ta rosły, a pereważni w takim lisi, takыm smerekoṷym PM15, zdr. lisok; # czыm dalsze do lisa, tыm wece hołuzia ῾im dalej w las, tym więcej drzew᾿
  • szkoła las᾿: f szkoli łem pol´skoho sia wczyṷa-m, a ruskoho woguli, doma tak, ïnaczy bыm bыṷa ne znaṷa MŁ39; ne pustyły daṷno zo seṷa dity do szkoṷy PM15
  • szołtys ῾sołtys᾿: bo nianio jak bыły szoṷtysom, to toṷdы kupyły try kresṷta ï tot stiṷ kupyły JCz22

Wsie łemkowskie lokowane były na prawie wołoskim. Z uwagi, iż powstawały one na terenach górzystych i trudnych w uprawie przyjęto pasterskie formy prawne, polegające na płaceniu czynszu panu w naturze np. w postaci jednej owcy z każdej hodowanej dwudziestki. 

W nowopowstających wsiach wydzierżawiano osadnikom las do wykarczowania i zwalniano ich z opłat na 20 lub więcej lat. Wieś była budowana w formie łańcuchowej i liczyła ok. 17 gospodarzy, sołtysa zwanego kniaziem, posiadała karczmę oraz cerkiew. 

Zagrody powstawały po obu stronach drogi, która biegła doliną wzdłuż rzeki lub strumienia. Budynki były zwrócone do drogi frontami. Za budynkami ciągnęło się pole o szerokości działki a następnie kawałek lasu, stąd nazwa wieś leśno-łanowa.

https://www.youtube.com/watch?v=-GEH3gVUOWs

https://www.youtube.com/watch?v=PRk9jorfpzM