sonce (сонце)

῾słońce᾿:suszыṷo sia na soncy totы hoṷoṷkы łenu szыtkы, to hjazaṷo sia do snopkiṷ takыch maṷych PM15

Prasłowianie pracowali głównie na roli, stąd słońce miało dla nich olbrzymie znaczenie. Uważano, że słońce daje życie i plony. Znalazło się ono na jednym z najbardziej tajemniczych znaków słowiańskich – rozecie karpackiej, zwanej także gwiazdą heksapetalną. Nawiązywała ona do pradawnych symboli Słowian odnoszących się do kultu słońca. Przypomina stylizowany kwiat o sześciu symetrycznie rozmieszczonych płatkach, wpisany w okrąg. Umieszczana jest na belkach nad drzwiami wejściowymi do chat. Jej rolą jest ochrona domu przed złymi mocami.

Wśród słowiańskich symboli solarnych występuje wiele znaków o podobnej, lekko zmodyfikowanej formie pod nazwami kołomir, koło swarożyca, kołowrót.

Symbol gwiazdy heksapetalnej pojawia się w zwielokrotnionej formie w tzw. Kwiecie Życia, najbardziej znanym i najbardziej rozpowszechnionym symbolem Świętej Geometrii.

Przykłady można odnaleźć niemal na całym świecie, z czego do najsłynniejszych należy wyobrażenie na filarze egipskiej świątyni Ozyrysa w Abydos.