śpiwanka (співанка)

῾piosenka᾿: „maṷ poderty kerpci, potratyṷ onuczы”, to taka śpiṷanka bыṷa; jak chodyły l´ude na Sloṷakы tam z tыma towaramy, to ot:amal duże tыch śpiṷanok prynosyły, zo Slowakiṷ ED24

  • stycha ῾półgłosem, po cichu᾿: ja tia nycz ne czuju, bo tak stycha radysz PM15; stycha zaczaṷa śpiwaty, a potim sia już rozderṷa MF53
  • śpiwaty 1.῾śpiewać᾿: ta to normalna śpiṷanka, tu śpiwały na kstynach „kumo moja kumo powidżte kumowy, naj sia ne załyciat momu fartuchoṷy”, śpiṷały-ste toto SF36; 2.῾o pianiu koguta᾿: kohut śpiṷat PM15, dk zaśpiwaty

Momentami przypominają one melodie słowackie lub węgierskie, co tłumaczy się częstymi kontaktami Rusnaków z północnej strony Karpat z narodami z południa czy to podczas sezonowej pracy zarobkowej, czy też świątecznych odpustów albo jarmarków.

https://www.youtube.com/watch?v=E_ALA8DqrG4