studenka (студенка)

(starsze), źrudło (nowsze)῾źródło, woda wypływająca ze źródła᾿: ta tu łem studeŋkы sut h lisi, s tыch studenok ṷoda yde ï taka ryczka sia zrobyṷa PM15; daṷno chodyły po studenkach, wodu śṷatyły MŁ39

  • pyty jak koroṷa soṷotwynu ῾bardzo dużo pić (np. z pragnienia)᾿: to tak radyły, jak sia dakomu pyty bars chtiṷo, że pjesz jak koroṷa soṷotwynu SF36
  • sołotwyna ῾słone mokradło, miejsce płytkiego występowania soli᾿: to takie misce, taka mṷaka de jest ṷoda sołena, koroṷy tam jusz z dałeka toto czuły, to yszły ï pyły totu ṷodu, totu soṷotwynu PM15

Wielkim bogactwem naturalnym Beskidu Niskiego są źródła wód mineralnych licznie zlokalizowane na tym terenie. Do dnia dzisiejszego eksploatuje się wody w Uzdrowiskach: Wysowa-Zdrój, Wapienne i Bardejowskie Kupele.

Na terenie uzdrowiska Wapienne znajdują się udokumentowane złoża surowców leczniczych – wód leczniczych swoistych, słabo zmineralizowanych, siarczkowych udostępnianych przez 2 naturalne źródła oraz 2 odwierty: ujęcie Marta, ujęcie Kamila, odwiert W-1, odwiert W-2. Mineralizacja ich wynosi 0,04-0,05%.

Wody mają podobny typ hydrochemiczny, są wodorowęglanowowapniowo-sodowe lub magnezowe, siarczkowe. Charakteryzują się następującymi właściwościami leczniczymi:

  • posiadają bardzo silne działanie diuretyczne,
  • umożliwiają wyrównywanie zaburzeń proporcji między antagonistycznymi jonami wapnia,
  • posiadają działanie odczulające i przeciwzapalne,
  • umożliwiają pobudzenie perystaltyki dróg żółciowych i wydzielanie żółci,
  • wzmagają czynności gruczołów trawiennych,
  • posiadają działanie z zakresu alkalizacji i transmineralizacji, obniżające poziom cukru, cholesterolu i kwasu moczowego, a także wzmagające proces katalizy i utleniania tkankowego.

Wody mogą być wykorzystywane w lecznictwie uzdrowiskowym według wskazań lekarza we wszystkich formach aplikacji – kuracja pitna, inhalacje, płukanie jam ciała i kąpiele.

W Wysowej-Zdroju zlokalizowane są bogate źródła wody mineralnej, w tym wody leczniczej.