szifa (шіфа)

῾statek᾿: a szifom dwa tыżni jichały bez more PM15

  • Hameryka ῾Ameryka᾿: ta szkoda yty, ne opwatyt sia do Hamerykы ïty, bo tam nycz ne zrobyt PM15
  • Madiary ῾Węgry᾿: desy chodyły popered ïszczy chodyły na Madiary, chodyły ałe z ṷyżkamy chodyły, derewjanym towarom. Nie, z dechtiom ne chodyły na Wengrы, chodyły łem z dereṷjanym toṷarom PM15

Łemkowie zaczęli wyjeżdżać za wielką wodę w latach siedemdziesiątych XIX w. Kierowali się przede wszystkim do USA, gdzie pracowali w kopalniach w Pensylwanii, ale także do Kanady i Brazylii. Emigracja ta miała charakter masowy. Praktycznie z każdej rodziny ktoś był na emigracji czasowej lub stałej. Obecnie szacuje się, że ok. 700 tys. mieszkańców USA ma potomka Łemka, Rusnaka lub Bojka. Bez wątpienia wyjazdy za chlebem pozwoliły na wzmocnienie ekonomiczne rodzin, które zostały w kraju. Emigracja miała również wpływ na zmiany społeczne, w tym światopoglądowe.