szpiklir (шпіклір)

῾spichlerz᾿: bo tam szpiklir na zerno bыṷ JCz22

Szpiklir lub sypanec w Beskidzie Niskim to rodzaj spichlerza budowany zazwyczaj nad kamienną piwnicą. Posiadał sklepienie kolebkowe w postaci połowy walca, wykonane z bali jodłowych. Ściany nabijane były od wewnątrz kołkami drewnianymi, na których utrzymywał się gruby „pancerz” z gliny, wymieszanej z sieczką. Była to ochrona przed ewentualnym spaleniem. Na budowli umieszczano dwuspadowy dach kryty gontem, który nie był przymocowany do obiektu i mógł być w łatwy sposób zrzucony w czasie pożaru.