wiazanka (вязанка)

῾wiązanka, bukiet᾿: do wjazanok skṷadały totы smoliṷkы, ï yszły prodawaty na jarmak SF36

  • Persza Matka Biża ῾święto Zaśnięcia (Wniebowzięcia) Marii Panny (28 sierpnia)᾿: na Perszu Matku Biżu budeme maty nowy choruhy, to na Uspeń:a bude w serpny SF36, zob. Druha Matka Biża
  • wiazanoczka ῾mała wiązanka, bukiecik᾿: staṷlały tak f kupkы tot łen po desiat wjazanoczkiṷ SF36, zgr. wiazan
  • wiazan (zgr.)῾duża wiązanka, bukiet czegoś᾿: okoṷotы to jusz potim w zymi, h woseny moṷotyły y żыtnu soṷomu toto wel´ka taka ni, poṷeresṷa robyły ï taku wjazan fest, to okoṷot sia nazywaṷ PM15, zdr. wiazanoczka

Zwyczaj święcenia roślin i owoców w święto Matki Boskiej Zielnej, które w Beskidzie Niskim nazywa się Persza Matka Biża znane jest w Europie już od X wieku. W tym dniu zanosi się do poświęcenia bukiety pełne różnych rodzajów zbóż, ziół, owoców i kwiatów a ich ostateczny wygląd i skład zależy od regionu.

W Beskidzie Niskim do dnia dzisiejszego spotkać można wetknięte w sam środek jabłko lub gruszkę i gałązkę leszczynową obsypaną orzechami laskowymi.

Badaniem tradycyjnie używanych ziół w tej części Polski zajmował się Łukasz Łuczaj, który stworzył akcję „Bank zdjęć bukietów zielnych święconych w kościołach w dniu Matki Boskiej Zielnej i wianków święconych w oktawę Bożego Ciała”. Więcej na: https://www.luczaj.com/zielna.htm