wiazar (вязар)

῾element więźby dachowej᾿: wjazar w chыży to totы hirni derewa, totы pit pṷatwы RF55; wjazarы musiły bыty, no bo bы ty krykṷы ros:unuły pṷatwы MP37

  • bant ῾poprzeczne połączenia krokwi᾿: tam soṷonyna na banti bыṷa JCz22
  • krykow ῾belka dachowa, krokiew᾿: bo na pṷatwы już zaryzuṷały krykwы JCz22; pid dachiṷku krykoṷ ï ṷatы ïszły MP37
  • łata 1.῾kawałek tkaniny na dziurę, łata᾿: ṷatu pryonaczujesz do portok jak masz dziuru SF36; 2.῾podłużne przybite na krokwiach żerdzie, do których przybija się gonty lub dachówkę czy snopki᾿: ṷatы sia nazyṷały, no bo to z żerdok tesały MP37
  • płatow ῾element konstrukcji dachu, płatew᾿:pṷatwы ïszły na wiazaniu już do hory JCz22
  • spodok 1.῾gruba belka (jedna z czterech), stanowiąca fundament domu᾿: dereṷo w chыży to jest spodok, na samij zemły SF36; kameni daṷaṷo sia pid uhṷo, pak sia zakwadaṷo, na toty kameni sia zakṷadaṷo spitkы zawjazuṷaṷo, spitkы, dereṷo yszṷo JCz22; ῾podstawka᾿, zdr. spodoczok
  • szwala ῾drzewo ścięte i oczyszczone z gałęzi, ociosane z dwóch stron, przecięte na pół᾿: rukamy ryzały na szṷali, to sut szytko, ryzane dereṷo jes szwaľamy; bo to bыṷo łem bez piṷ pereryzane JCz22; bo toto dereṷo sia nazywaṷo szṷali, bo ono bыṷo zobtynane już na szṷali, toto derewo sia wszydko nazyṷaṷo szwali na chыżu SF36
  • wiazaty ῾wiązać᾿:jakie żыto bыṷo wel´k´e taki snip bыṷ, ï toto wjazały poweresṷamy MŁ39; jak sia japka wjażut to tiż sia zosnitujut PM15
  • wiazaty, zawiazuwaty spitkы zob. spodok

Dach chyży łemkowskiej, wcześniej czterospadowy, później dwuspadowy, o kącie ostrym i poszerzeniach na zewnątrz od 1/2 – 1/3 wysokości oparty jest na wiązarach jętkowych. Wiązar jętkowy składa się z krokwi, które przenoszą naprężenia zginające i łączących je jętek przenoszących naprężenia rozciągające. Układ ten oparty jest na belkach stropowych.