wikno (вікно)

῾okno᾿: stopkы taky koṷo wik´en JCz22

  • futryna ῾rama w oknie᾿: rama h wiknach i skryŋka, bo futryna to jest ob:yṷana jest futryna, skrynka jest zrobłena z boku, pak yszły totы wikna, rama do ṷik´en to rama, a futrynы bыły ofutruṷanы już JCz22; futryna tu na wikny, to jest tota doszka sia nazyṷat PM15; no h dṷeriach to futryna, futrynы to jak po pol´skы radiat opaska, szto jest tota skryŋka y tu prybyte z boku takie o, ozdobne daṷno zdobyły RP51
  • szыba ῾szyba᾿:waranda jest że szytkы szыbы sut, ne z wiknamy łem za szkṷom PM15
  • warcab ῾futryna okna᾿: ṷarcabы, to sut wikna takы oberlichtowy, szto z hory jest piṷpereczka a z doṷy doṷż JCz22

Okna chyży łemkowskiej, podobnie jak i drzwi, były małe, żeby utrudnić odpływ ciepłego powietrza. Miały z reguły 6 małych szybek. Okna i futryny od zewnątrz malowano na niebiesko i domalowywano białą obwódkę.