witcowe (вітцове)

1.(starsze)῾przodkowie, rodzice᾿: a witcoṷe brały rentu po piadesiat zṷotych cy po sto zwotych ne znam, to piniazy mały to fse dawały sыnowy ni PM15; 2.῾mężczyźni᾿: pereṷażni tu h Biľanci na to raczok radyły, fse radyły starы witcowe RP51

 • witczыm ῾ojczym᾿: witczыm, a dity to paserbы SF36
 • ujczыna, ujanka ῾żona brata matki, wujanka᾿: ujanka, no ujczыna, mojoho ujka żena PM15; a zo zachodu ujczyna pysały MŁ39
 • ujko ῾brat matki, wujek᾿: ujka Mykoṷaja treba zakłykaty RF55
 • mamusia (zdr.)῾mamusia᾿: mamuś, gambu jaku maṷo? SF36
 • malenkist ῾dziecięce lata᾿: dawno takы zahadkы bыły rużnы, ta toto trea pamjataty od małenkosty, de tam ne pamjatam PM15
 • mołodyj ῾pan młody᾿: takij macici winczyk robyły moṷodomu, y tu pryszyṷały do kapeľusza ED24
 • nonaszka ῾matka chrzestna᾿: persze ne radyły chresna mama, łem nonaszka abo nonaszko SF36
 • nonaszko῾ojciec chrzestny᾿
 • mołodżawa (starsze), mołodiż (nowsze) 1.῾młodzież᾿: tota moṷodiż huľaṷa, a win na huszľach hraṷ; to tak radyły, żeby ne tot terłycz y ne otiendawa, to bы wymerṷa fszыtka moṷodżawa PM15; 2.῾coś młodego᾿: to moṷody ľude, dereṷa to moṷodżawa sia nazywat SF36
 • soprużestwo ῾stan małżeństwa᾿: takы a takы wstuplajut f stan soprużestṷa, zamirjajut sia pobraty… ED24
 • didowyzna ῾spadek po dziadku᾿: po didu to sia łyszaṷa didoṷyzna PM15
 • maczocha ῾macocha᾿: maczocha po naszomu, a ï na zymu radyt sia maty maczocha, znasz SF36; # maty maczocha ῾określenie zimy᾿
 • sыn ῾syn᾿: Mojsio maṷ sыna takoho uṷomnoho PM15
 • szwagier ῾szwagier᾿: o ras szwag’er orały h nas pit Pasikom z Waniom SF36
 • szwagieryna ῾szwagierka᾿: żena szwagra to szwag’eryna ED24
 • prawnuk ῾prawnuk᾿
 • prawnuczka ῾prawnuczka᾿: tы dľa babci jes prahnuczka, to jusz jest tretje pokolinia JCz22

Tradycyjna rodzina łemkowska była pobożna, podobnie jak inni mieszkańcy Beskidu Niskiego. Obecnie zapewne ta religijność wygląda nieco inaczej, jednak cerkiew czy kościół dla niektórych nadal odgrywa jeszcze ważną rolę w życiu. Naturalnym jest więc wspólne spędzanie świąt, różnych uroczystości, wspólne śpiewanie i utrzymywanie więzów rodzinnych niezależnie od odległości, jakie dzielą jej poszczególnych członków. Zazwyczaj Łemkowie tam, gdzie są rodziny mieszane obchodzą podwójnie święta – Boże Narodzenie 24 grudnia wg kalendarza juliańskiego oraz Rizdwo 7 stycznia wg kalendarza gregoriańskiego, podobnie jest z Wielkanocą, choć współcześnie coraz bardziej pomału ta różnica w kalendarzu liturgicznym zaczyna się zacierać.

https://www.youtube.com/watch?v=EkEm1CpL5WU