wiz (віз)

῾wóz᾿: no ta jak mω daṷno mały wozы żełiznы JCz22

 • drabniak, drabniastyj wiz ῾wóz drabiniasty᾿: no wiz bыṷ drabjastы sia nazywaṷo, bo o tam sut drabynы o toty; to już wiz drabniastyj sia nazywaṷ; jak sino sia ṷozyt h drabniaku to sia paṷuzyt JCz22;a westy tak´e wełyk´e to drabynы bыły, no totы ṷel´kы drabynы sia tak nazyṷały, to bыṷ drabniak, szto wel´ku furu nakṷaṷ PM15
 • drabniastyj wiz zob. drabniak
 • drabyna 1.῾drabina (do wspinania się, do wozu)᾿: łem sy zniaṷ drabynы i daṷ litorkы JCz22; l´uśnia bыṷa do drabyn, to sia stosuwaṷo do drabyn sino ṷozyty, o takie łyścia h lisi, choczszto, śmitia ṷozyły, czatynom obkṷadały RP51; 2.῾drabina w stajni do karmienia bydła᾿: koroṷam sia dawaṷo za drabynu soṷomu, sino, drabyna taka bыṷa doṷha PM15, zdr. Drabynka
 • fura ῾fura, furmanka᾿: bo preciż ciṷe torhowysko to fura na furi bыṷa h witorok PM15
 • furman ῾woźnica᾿: maṷ zajast, szto noczuṷały furmane takы o… PM15; to jest tot chṷop, kotry tыm koniom ichat no, na furmanku jak sia ïde no JCz22
 • furmanka 1.῾przejechanie jednorazowe, np. do miasta᾿: sani to bыły do furmaŋkы JCz22; do mista sia furmankom izdyṷo MP37; 2.῾furmanka᾿: tak yszły, furmankamy staṷały koṷo korczmy, y pyły PM15; daṷno tam samochodiṷ ne bыṷo łem koni MŁ39
 • furmanyty ῾furmanić, kierować furmanką ale i pracować᾿: furman yde do lisa, furmanyt bo yde do lisa cy tam po dыrṷa cy ïde, nawet po kompery, cy ïde po sino JCz22
 • gara (nowsze) zob. paka
 • gumiak ῾wóz z gumowymi kołami, oponami᾿: to gumiakы sut jusz, ta jak teper ṷozы gumoṷы sut, daṷno gumiṷ ne bыṷo, a teper ichat gumiakom JCz22
 • litorka ῾mała drabina do wozu ze szczeblami᾿: jak kṷały na ṷiz, no to bereme teper litorku, potim dame druhu SF36; a takы men´szy drabynы znasz, szto metriṷkы ṷozyły h lisi dereṷo, to bыły litorkы RP51
 • okutia ῾okucie᾿: to bыṷo tak´e ozdobne onˈe, toto okutja; no i to jusz bыṷ wiz, kołeso bыṷo okute JCz22
 • paka (starsze), gara (nowsze) ῾skrzynia z desek na wozie na zimniaki᾿: paka to jest ṷis, poskṷadanы totы doszkы y paka nazywały, to sia kopaṷo kompery do neho PM15; gara to na kompery taka paka, ałe jak dawno nazyṷały, ta de daṷno tam mały SF36
 • piwważok ῾żelazna blacha z hakiem na dyszlu do zakładania orczyka przy jednokonnym zaprzęgu᾿: ṷiz ne bude, jak ne bude piṷważka; piṷṷażok prykruczaṷo sia do dыszl´a, do dыszl´a bыṷo to, abo na śrubu ïszṷo, abo na taku zawyṷoku, żeby ne ṷyłetiṷ tot sṷoren, jak sia yszṷo po dorozi JCz22; jak sia oraṷo parom kinmy to sia tu zakṷadaṷo ṷaszku, ṷahu znasz, a jak jednym koniom to sia zakṷadaṷo na piṷ:ażok RF55
 • piwwozia ῾półwozie, przód lub tył woza᾿: no i tam jest wyṷerczena dziura, i ona yszṷa do peredu do piṷoziate perednioho JCz22; to jest perednie piṷwozia, to jest zadnie bo to bыṷo piṷ ṷoza RP51; barz maṷo ïszły jednym piṷoziatom, fse ciṷym wozom PM15, por. teliha
 • Wiz῾Wielki Wóz᾿: taj i teper nazywajut Wiz ṷel´kij, Wiz maṷy ta i daṷno tak nazyṷały, Kosy tyż radyły  ałe ja ty ne okreszl´u PM15
 • wiz maziarskыj ῾wóz maziarski᾿: ta ṷekszыj bыṷ tot wis maziarski, to taki wis jak drabniak szto z drabynamy, łem totu budu maṷ taku, no jak to powisty taku ceratu maṷ PM15

Wóz konny to pojazd czterokołowy, drewniany, ciągnięty przez konie, służący do przewożenia ładunków. W gospodarstwach rolnych używano głównie tzw. furę na oponach, czasami platformę, np. na warzywa i oczywiście wóz drabiniasty na siano.