Żыwnыj Czetwer (Жывный Четвер)

῾Wielki Czwartek᾿: no bo Isus Chrystos ostatni den żыṷ, zato żыwnыj czetṷer, ostatni den żыṷ naweczer już hmer, strast bыṷa; jak lije w Żыwnыj Czetrṷer to radyły, że czaroṷnyci majut żыr PM15; wszydkы totы czaroṷnyci w żыwny czetwer yszły ï zberały zil᾿a SF36

  • felon (cerk.) ῾ornat᾿: każdu Jewanhełyju ïnczy fel´on ksiondz maṷ, ne znam kiṷko tыch fełoniṷ maṷ PM15
  • Jewanhełyja ῾Ewangelia᾿: na Strast najpersze bыły Jewanhełyji doṷhы, a potim sztoras korocz:ы, no i za każdom Jewanhełyjom były pokṷonы PM15; chkrałyJewanhełyju, no i potim win ośłep, ne wydiṷ na oczы SF36
  • strast ῾męka᾿: Isus Chrystos ostatni den żыṷ na weczer już hmer, strast bыṷa szto… ta ne znasz jak ho muczyły? PM15
  • Strasty ῾nabożeństwo odprawiane w Wielki Czwartek, Męki Pańskie᾿: bo to jest dṷanac:et Jewanheły no to ciṷu muku opysujut w tыch Jewanhełyjach, bыṷa-s z raz na Strasty? No zaṷuṷażyṷa-s, ni? Ciṷu muku opysujut PM15
  • Żыwnыj Czetwer ῾Wielki Czwartek᾿: no bo Isusu Chrystos ostatni den żыṷ, zato żыwnыj czetṷer, ostatni den żыṷ naweczer już hmer, strast bыṷa; jak lije, (w żыwnыj czetrṷer) to radyły że czaroṷnyci majut żыr PM15; wszydkы totы czaroṷnyci w żыwny czetwer yszły ï zberały zil᾿a SF36

Wielki Czwartek poświęcony jest mękom pańskim, może więc dlatego silnie wiązano go z magicznymi mocami. Wierzono na przykład, że tego dnia po świecie błąkały się dusze zmarłych a wieczorem otwierały się groby i jamy wilcze, zaś błędne ogniki błyskające po górach wskazywały drogę do ukrytych w nich skarbów.

Napotkane tego dnia na łące lub w lesie kobiety zbierające zioła omijano wielkim łukiem, bowiem wierzono, że to czarownice lub inne osoby, mające jakiś związek z magicznymi mocami. Do dzisiaj w Bielance istnieje powiedzenie, że gdy w Wielki Czwartek pada to czarownice będą miały żyr.

W niektórych wioskach w Wielki Czwartek po polach palono również ogniska na pamiątkę Judasza. Na następny dzień, w Wielki Piątek takie ogniska palono przy cerkwiach, gdzie trzymano wartę, aż do rana. 

Po cerkwiach wieczorem w Wielki Czwartek odprawia się specjalne nabożeństwo, opowiadające o mękach pańskich, zwane Strasty, podczas którego ksiądz czyta 12  Ewangelii. W niektórych świątyniach praktykuje się do dzisiaj zwyczaj, że po każdym fragmencie kapłan zmienia swoje szaty, które są różnego koloru.